TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht met huisartsachtergrond voor SHL-Groep

 • STANDPLAATS:
  Etten-Leur

 • DATUM GEPLAATST:
  14-01-2014

SHL- Groep stelt zich ten doel het bevorderen van een krachtige, autonome, toegankelijke en doelmatige eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit. SHL-Groep doet dit door het leveren van ondersteunende functies en diensten, zowel zorginhoudelijk als logistiek. SHL-Groep functioneert bij haar zorg voor patiënten onder regie van een eerstelijns hulpverlener, met name de huisarts, en ambieert dus geen eigenstandige behandelaarsrol. SHL- Groep legt zich bij haar zorginhoudelijke activiteiten met name toe op laagcomplexe zorg, die frequent zinvol geacht wordt in de eerste lijn. SHL-Groep maakt zoveel mogelijk gebruik van regionale netwerken en expertise. SHL-Groep streeft ernaar een slagvaardige organisatie te zijn, die haar voorzieningen blijft ontwikkelen, en een betrokken organisatie die een optimale service levert.
Het werkgebied van SHL-Groep is West- en Midden Brabant, Hoeksche Waard, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen Duiveland, Tholen, Den Haag, Zwijndrecht en Gorinchem. SHL-Groep staat bekend als een van de weinige spelers, die met dit brede aanbod specifiek huisartsen ondersteunt. Via Stichting Ingenhousz (SIZ) begeeft SHL-Groep zich op de vrije markt met klanten als arbodiensten en business to business met andere laboratoria. De omzet van SHL-Groep bedraagt ca 50 miljoen euro.
Voor meer achtergrondinformatie en het organogram zie www.shl-groep.nl .

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van SHL-Groep bestaat uit 7 leden, 4 huisartsen en 3 niet huisartsen. Door het terugtreden van één van de huisarts leden ontstaat er binnen de Raad van Toezicht een vacature. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van SHL-Groep beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur plaats. Jaarlijks is er overleg tussen de Raad van Toezicht en de OR. De Raad van Toezicht kent een financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht heeft primair een toezichthoudende taak en fungeert als werkgever van de tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is waar mogelijk een klankbord voor de Raad van Bestuur. Hij staat de Raad van Bestuur terzijde met advies en reflectie. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van SHL-Groep en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen, die bij SHL-Groep betrokken zijn.

Functie-eisen

Specifieke deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid raad van toezicht
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een huisarts achtergrond. Relevante bestuurlijke ervaring is een pluspunt. Is in staat om op termijn in te groeien in de voorzittersrol. Heeft een innovatieve en vooruitstrevende visie op en is bij voorkeur goed bekend met de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het specifieke werkveld van SHL-Groep. Bekendheid met of woonachtig in het werkgebied is een pluspunt, maar geen must.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Etten-Leur
 • DATUM GEPLAATST:
  14-01-2014