TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht / beoogd voorzitter va 2015 DRS

 • STANDPLAATS:
  Raamsdonksveer

 • DATUM GEPLAATST:
  18-10-2013

De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod met locaties en thuiszorg en anderzijds via samenwerking met derden. Daarnaast heeft de organisatie een breed aanbod voor zelfstandig wonende ouderen, waaronder thuiszorg, dagverzorging, dagbehandeling, tijdelijk verblijf, alarmering en maaltijden aan huis. De Riethorst Stromenland beschikt over 6 (woon)zorgcentra, 4 verpleeghuizen, 1 logeerhuis en 1 zorgboerderij. Het werkgebied bevindt zich in de punt van het gebied, dat begrensd wordt door Gorinchem, Den Bosch, Oosterhout en de Biesbosch. Op de grens van drie provincies en vier zorgkantoren valt De Riethorst Stromenland onder zorgkantoorregio West-Brabant.
Voor meer informatie zie www.deriethorststromenland.nl .

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat statutair minimaal uit 5 leden. Eén van de leden, tevens de vice voorzitter, treedt in januari 2014 terug wegens het aflopen van de zittingstermijn. De huidige voorzitter zal per januari 2015 terugtreden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Door omstandigheden bekleedt de voorzitter nu de voordrachtszetel van de Cliëntenraad en is het wenselijk om hier verandering in aan te brengen. De oplossing hiervoor zal gevonden worden binnen de huidige leden van de Raad van Toezicht. Er is voor gekozen om nu een vacature te stellen voor een lid Raad van Toezicht met de capaciteiten om door te groeien naar de rol van voorzitter per januari 2015. Bij het vertrek van de huidige voorzitter zal een vacature gesteld worden voor een lid Raad van Toezicht. Na het invullen van deze twee vacatures zal de gehele Raad van Toezicht bestaan uit recent benoemde leden, allemaal in hun eerste zittingstermijn.
De Raad van Toezicht kent een agendacommissie, een auditcommissie, een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht met de capaciteiten voor doorgroei tot voorzitter per januari 2015.

Gelet op de marktontwikkelingen, de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een lid met een breed bestuurlijk profiel. Deze ervaring is bij voorkeur opgedaan in (relatie met) de sector zorg en welzijn en de kandidaat heeft een goede bekendheid met het werken in netwerken, ketens in samenwerking met gemeenten en andere partners. Kernbegrippen hierbij zijn de geïntegreerde wijkbenadering, klantgerichtheid, WMO, duurzaam ondernemerschap en de strategische, organisatorische en financiële vertaalslag kunnen maken naar De Riethorst Stromenland. U bent een ervaren toezichthouder met affiniteit met de ouderenzorg.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Raamsdonksveer
 • DATUM GEPLAATST:
  18-10-2013