TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht (Vooraankondiging)

STANDPLAATS: Kloetinge
DATUM GEPLAATST: 24-01-2018

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden circa 8.000 mensen behandeld of begeleid met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bij Emergis werken vanuit circa 45 locaties zo’n 1300 enthousiaste en betrokken medewerkers. Als brede ggz-instelling in Zeeland werkt Emergis samen met cliënt, familie, omgeving en vele organisaties, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, politie en justitie, ouderenzorg, ziekenhuizen, scholen en onderzoekscentra.
Voor meer informatie zie www.emergis.nl

Functieomschrijving

Binnen de Raad van Toezicht van Emergis, bestaande uit 6 leden, ontstaan per juni 2018 twee vacatures. Een van de toezichthouders wordt benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats van de werving- en selectieprocedure.

  • STANDPLAATS:
    Kloetinge
  • DATUM GEPLAATST:
    24-01-2018