TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel kwaliteit van zorg

STANDPLAATS: Tiel
DATUM GEPLAATST: 11-05-2017

Ziekenhuis Rivierenland is een regionaal ziekenhuis met een belangrijke rol in de gezondheidszorg in de regio midden-Betuwe. Het ziekenhuis heeft in Tiel 373 bedden. De medische staf van 100 leden (verdeeld over 19 specialismen) werkt daar en in de 3 poliklinieken: in Tiel, de Waterpoort in Beneden Leeuwen en de Barbara-polikliniek in Culemborg. Het is een moderne zorgonderneming, waarbij toegankelijkheid, veiligheid en gastvrijheid belangrijke waarden zijn, met een 7×24 uurs medisch-specialistisch zorgaanbod.
In het ziekenhuis heerst een plezierige en informele sfeer voor zowel patiënten en bezoekers, als voor de ruim 1500 medewerkers en vrijwilligers. Centraal staat het verlenen van kwalitatief uitstekende patiëntenzorg. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur, bestaande uit 2 personen.
Voor meer informatie zie www.zrt.nl

Functieomschrijving

In verband met het einde van de zittingstermijnen ontstaan er binnen de raad van toezicht van Ziekenhuis Rivierenland twee vacatures. De bedoeling is om de nieuwe toezichthouders in november 2017 te laten starten.

Samenstelling
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie mannen en twee vrouwen, waarbij een vrouwelijk en mannelijk lid terugtreden. In het licht van de wet Bestuur en Toezicht is het streven om bij gelijke geschiktheid minimaal een vrouwelijk lid te benoemen voor deze twee vacatures.

Functie-eisen

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied kwaliteit van zorg

Deze toezichthouder beschikt over kennis van en bij voorkeur ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de zorgsector. Zij/hij heeft een academisch niveau en (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg bij voorkeur vanuit een beleidsmatige en/of bestuurlijke achtergrond (bijvoorbeeld secretaris raad van bestuur) op strategisch niveau. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor patiënten en de bijbehorende risico’s in het werkveld van Ziekenhuis Rivierenland. Zij/hij is goed ingevoerd in de governance, bekend met de systemen en cultuuraspecten van de ontwikkeling en borging van de kwaliteit en veiligheid van zorg, met een goed beeld van trends en kwalitatieve ontwikkelingen op dit gebied. Bekendheid met de regio, danwel sociale en/of economische verbinding met het adherentiegebied is een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Ziekenhuis Rivierenland kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 19 juni a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland op maandag 11 september a.s. (eerste gespreksronde) en donderdagochtend 28 september a.s. (vervolggesprekken).

  • STANDPLAATS:
    Tiel
  • DATUM GEPLAATST:
    11-05-2017