TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel / economisch

STANDPLAATS: Tilburg
DATUM GEPLAATST: 28-03-2017

Welzijn en geluk vormen onze leidraad

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale cliëntenraden. We zijn gericht op in- en externe samenwerking, wanneer dat in het belang is van de cliënt. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grotere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij onze leidraad.

Naast zorg en behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te leren, te groeien en sterker te worden. Dat doen we met respect voor de wensen, talenten en grenzen van onze cliënten.

Wij zijn flexibel en bewegen mee als de cliënt of de maatschappij dat van ons vraagt. Medewerkers bieden we een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën. We nodigen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want leren houdt bij ons nooit op.

Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat doen we onder drie merknamen: Amarant, Idris en Pauwer. Ieder merk heeft een eigen specialisatie en een herkenbare uitstraling. De merken werken samen, met de vraag van de cliënt als leidraad.
Voor meer informatie zie www.amarantgroep.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat uit 7 leden. Wegens een potentieel belangenconflict vanwege het aanvaarden van een andere baan en het einde van de zittingstermijn ontstaan in de Raad van Toezicht twee vacatures per juli 207 en januari 2018, die bij voorkeur vanaf september a.s. ingevuld worden.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel / economisch

• Heeft een financiële en/of bedrijfseconomische opleiding en achtergrond;
• Heeft ervaring met financiële en/of bedrijfseconomische processen in een functie op strategisch niveau;
• Heeft actuele kennis van het financieringsstelsel van de gezondheidszorg in het algemeen en van de care in het bijzonder;
• Heeft inzicht en interesse in marktwerking en ondernemerschap;
• Verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en ICT binnen de gezondheidszorg;
• Ervaring als toezichthouder is een pluspunt;
• Is voorzitter of lid van de auditcommissie Financiën;
• Is bij voorkeur op (maximaal 1 uur) reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van de Amarant Groep.

Belangrijke eigenschappen: een kritisch verbinder, teamspeler, ondernemend, proactief, no-nonsense, dienend leiderschap, groot strategisch inzicht, brede maatschappelijke achtergrond en gevoel bij de regio.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
De Amarant Groep is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is De Amarant Groep vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft mogelijk consequenties voor het aantal toezichthoudende functies.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 9 mei a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De bespreking van alle reacties met de selectiecommissie vindt plaats op 23 juni a.s. De eerste orienterende gesprekken met de selectiecommissie van de opdrachtgever staan na uitnodiging gepland op 28 en 30 juni a.s. De vervolggesprekken staan gepland op 12 juli a.s.

  • STANDPLAATS:
    Tilburg
  • DATUM GEPLAATST:
    28-03-2017