TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financiën

STANDPLAATS: Middelburg
DATUM GEPLAATST: 27-03-2017

Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een organisatie op het gebied van
ouderenzorg in Zeeland. Acht zorglocaties en een groot aantal groepswoningen en
woonzorgcentra in wijken en dorpen van Zeeland staan garant voor zorg- en
dienstverlening die aansluit bij de wensen van de ongeveer 1400 intramurale, 775
extramurale cliënten en 300 cliënten dagbehandeling/dagverzorging. Binnen SVRZ zijn
circa 3000 medewerkers en 1500 vrijwilligers werkzaam. SVRZ is een stichting en kent een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur.

De doelstelling van SVRZ luidt volgens de statuten: SVRZ voorziet in de behoeften aan
opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en welzijn aan cliënten die
enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of
andere vorm van zorg behoeven.

De missie van SVRZ is om met onze cliënten invulling geven aan de voor hen belangrijke
waarden in het leven. Deze missie vatten we samen met de slogan ´SVRZ zorgt in
Zeeland´. Zorg is hierbij meer dan alleen verzorgen van, maar krijgt echt inhoud met de
kernwaarden:
• nabijheid
• vrijheid
• verantwoordelijkheid
• gelijkwaardigheid

Voor meer informatie zie www.svrz.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van SVRZ bestaat uit 7 leden met statutaire ruimte voor maximaal 9 leden. Vanwege de fusie met de Stichting Ouderzorg Kanaalzone (SOKA) per juni a.s. zullen de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van SOKA gedurende een transitie periode toetreden tot de Raad van Toezicht van SVRZ. Door het vertrek van 1 lid en wegens het einde van de zittingstermijnen van diverse leden Raad van Toezicht, waaronder de toezichthouders vanuit SOKA, ontstaat er binnen de Raad van Toezicht van SVRZ een belangrijk opvolgingsvraagstuk.
De idee is om de vacatures van beoogd voorzitter en een lid met de financiële portefeuille als eerste vacant te stellen. Hierdoor kan deze beoogd voorzitter vervolgens bijdragen aan de samenstelling van de toekomstige Raad van Toezicht en de continuïteit in kennis en ervaring borgen.
De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoemingen.

Functie-eisen

Bijzondere eisen lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën

Deze toezichthouder beschikt over aantoonbare bedrijfseconomische en financiële kennis op strategisch niveau. Dat betekent, dat zij/hij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Deze toezichthouder heeft kennis en ervaring op het gebied van financieel risicomanagement, meerjaren financieel beleid op een zodanig niveau, dat dit lid actief kan deelnemen aan de financiële commissie. Kennis van of affiniteit met zorgvastgoedvraagstukken is eveneens van belang om een goede bijdrage te leveren aan deze commissie. Zij/hij heeft al goed inzicht in de ontwikkelingen in de zorgsector en is bereid zich hier verder in te verdiepen. Zij/hij is bij voorkeur een ervaren toezichthouder, woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied van de organisatie en heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van SVRZ.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
SVRZ is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is SVRZ vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden, danwel het aanvaarden van een voorzitterschap.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 9 mei a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De eerste orienterende gesprekken met de selectiecommissie van de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 27 juni a.s. en de tweede gespreksronde op woensdag 5 of dinsdag 11 juli a.s.

  • STANDPLAATS:
    Middelburg
  • DATUM GEPLAATST:
    27-03-2017