TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel Organisatieontwikkeling/HR

STANDPLAATS: Tilburg
DATUM GEPLAATST: 24-02-2017

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Met een gedegen, professionele en totale aanpak zijn zij voor de cliënten partner in herstel. Zij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen alle leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid. Zij stimuleren hierbij eigen kracht en verantwoordelijkheid.

EIGEN KRACHT

RIBW Brabant biedt herstelondersteunende zorg aan mensen die het nodig hebben. Dat doen ze doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. Samen met de cliënt worden persoonlijke doelen vastgesteld. Doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid op deze gebieden voor een optimale participatie in de samenleving. In het bereiken hiervan motiveren zij tot het nemen van eigen regie over het leven.

DE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE
Zij werken in gemeenten in het midden van Noord-Brabant, zoals Tilburg, Waalwijk en Breda. Ruim de helft van de1100 clienten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de overige begeleiding aan huis ontvangt. Daarnaast bieden zij clienten ondersteuning bij opleiding en werk.
Met ongeveer 500 medewerkers, waaronder ervaringsdeskundigen (full-time en part-time) zetten zij zich in voor de cliënten. De Raad van Bestuur geeft samen met het Managementteam sturing aan de organisatie ondersteund door het Stafbureau.
Voor meer informatie zie www.ribwbrabant.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van RIBW Brabant bestaat momenteel uit zes leden en wordt teruggebracht naar vijf leden. In mei 2017 loopt de zittingstermijn van twee van de huidige leden af, die worden vervangen door een nieuw lid.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied organisatieontwikkeling / HR
Deze toezichthouder heeft op strategisch niveau kennis van en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling/HR in een innovatieve omgeving, zorginhoud en e-Health, zodanig dat er vanuit dit perspectief een bijdrage geleverd kan worden aan de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg.
Zij/hij heeft in het bijzonder actuele kennis van en praktische ervaring op het gebied van organisatie- en competentie-ontwikkeling, cultuurveranderingsprocessen (andere vaardigheden, slimmer werken, duurzame inzetbaarheid) en bijbehorend leiderschap in complexe netwerkorganisaties in de zorgsector.
Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van RIBW Brabant en woont en/of werkt op niet al te grote afstand van het werkgebied.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. De reactietermijn van deze vacature is gesloten.

  • STANDPLAATS:
    Tilburg
  • DATUM GEPLAATST:
    24-02-2017