ANJA TIRIONS

Tirions consultancy BV, opgericht door Anja Tirions, is een kleinschalige, landelijk werkende adviesorganisatie. Ruim 25 jaar ervaring, opgedaan bij gerenommeerde, internationale HRM advies- en trainingsbureaus vormt de basis van haar advisering. Zij staat u terzijde op een persoonlijke en betrokken manier. Door de combinatie van een scherpe methodische analyse, zakelijke nuchterheid, de juiste actuele kennis van uw markt, goed oog voor het proces, een gezonde dosis pragmatisme en humor is zij bijzonder goed in staat om u als toezichthouder en/of bestuurder te ondersteunen bij het waarmaken van uw ambities.

Haar persoonlijke, professionele profiel kunt u nalezen op
https://nl.linkedin.com/in/anjatirions.

CONSULTANCY

Anja Tirions biedt u gerichte ondersteuning bij het vertalen van de strategische maatschappelijke ambities en opdracht van uw organisatie. Zij adviseert u bij vraagstukken op het gebied van governance, besturing, ontwikkeling, professionalisering en executive search op raad van toezicht en raad van bestuur niveau in de zorg- en woningcorporatiesector. In de rol van procesbegeleider en adviseur is zij beschikbaar voor uw organisatie. Maar altijd met een helder inzicht in de af te leggen weg en een sterke focus op het te behalen resultaat.

GOVERNANCE

Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de snelheid waarmee een organisatie kan anticiperen op veranderingen, de flexibiliteit van de structuur en de bemensing, een geïntegreerde besturing en de innovatiekracht. Door ontwikkelingen als sociale innovatie en het werken in ketens en netwerken sluiten traditionele organisatiestructuren niet goed meer aan bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Niet de organisatie zelf staat voorop, maar de meerwaarde voor cliënten. Besturing en intern toezicht dienen afgestemd te zijn op deze ontwikkelingen. Anja Tirions adviseert u bij vraagstukken over de besturingsfilosofie, topstructuur, professionalisering van het intern toezicht door de begeleiding van zelfevaluaties en themabijeenkomsten.

VACATURES

Lid Raad van Commissarissen profiel financiele bedrijfsvoering

Vacature staat open voor reacties

Rijen
07-12-2018
Lid Raad van Commissarissen profiel digitalisering, informatisering en sociale innovatie

Vacature staat open voor reacties

Rijen
07-12-2018
Lid Raad van Toezicht innovatie & maatschappelijk ondernemerschap

Vacature staat open voor reacties

Tilburg
09-11-2018
Lid Raad van Toezicht kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening

Vacature staat open voor reacties

Tilburg
09-11-2018
Lid Raad van Toezicht op voordracht Clientenraad (Graag uw reactie voor 21 december a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Breda
30-10-2018
Lid Raad van Toezicht profiel ondernemerschap

Procedure in fase voordracht kandidaten

Goes
26-10-2018
Lid Raad van Toezicht Profiel zorg en innovatie

Vacature staat open voor reacties

Tiel / Nieuwegein
01-10-2018
Voorzitter Raad van Toezicht

Vacature staat open voor reacties

Tiel / Nieuwegein
01-10-2018
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied bedrijfskundig, innovatie

Procedure succesvol afgerond

Vught
06-07-2018
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied zorgbestuur

Procedure succesvol afgerond

Vught
06-07-2018
Lid Raad van Toezicht besturing, kwaliteit, veiligheid van zorg

Procedure succesvol afgerond

Veldhoven
05-07-2018
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied bestuur publieke sector

Procedure succesvol afgerond

Tilburg
05-07-2018
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied participatie en herstel

Procedure succesvol afgerond

Tilburg
05-07-2018
Voorzitter Raad van Commissarissen

Procedure in fase voordracht kandidaten

Rijen
05-07-2018
Lid collegiale Raad van Bestuur

Procedure succesvol afgerond

Varsseveld
26-04-2018