ANJA TIRIONS

Tirions consultancy BV, opgericht door Anja Tirions, is een kleinschalige, landelijk werkende adviesorganisatie. Ruim 25 jaar ervaring, opgedaan bij gerenommeerde, internationale HRM advies- en trainingsbureaus vormt de basis van haar advisering. Zij staat u terzijde op een persoonlijke en betrokken manier. Door de combinatie van een scherpe methodische analyse, zakelijke nuchterheid, de juiste actuele kennis van uw markt, goed oog voor het proces, een gezonde dosis pragmatisme en humor is zij bijzonder goed in staat om u als toezichthouder en/of bestuurder te ondersteunen bij het waarmaken van uw ambities.

Haar persoonlijke, professionele profiel kunt u nalezen op
https://nl.linkedin.com/in/anjatirions.

CONSULTANCY

Anja Tirions biedt u gerichte ondersteuning bij het vertalen van de strategische maatschappelijke ambities en opdracht van uw organisatie. Zij adviseert u bij vraagstukken op het gebied van governance, besturing, ontwikkeling, professionalisering en executive search op raad van toezicht en raad van bestuur niveau in de zorg- en woningcorporatiesector. In de rol van procesbegeleider en adviseur is zij beschikbaar voor uw organisatie. Maar altijd met een helder inzicht in de af te leggen weg en een sterke focus op het te behalen resultaat.

GOVERNANCE

Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de snelheid waarmee een organisatie kan anticiperen op veranderingen, de flexibiliteit van de structuur en de bemensing, een geïntegreerde besturing en de innovatiekracht. Door ontwikkelingen als sociale innovatie en het werken in ketens en netwerken sluiten traditionele organisatiestructuren niet goed meer aan bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Niet de organisatie zelf staat voorop, maar de meerwaarde voor cliënten. Besturing en intern toezicht dienen afgestemd te zijn op deze ontwikkelingen. Anja Tirions adviseert u bij vraagstukken over de besturingsfilosofie, topstructuur, professionalisering van het intern toezicht door de begeleiding van zelfevaluaties en themabijeenkomsten.

VACATURES

Lid Raad van Toezicht op voordracht huurdersorganisaties (Graag uw reactie voor 20 juni a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Rijen
22-05-2017
Lid Raad van Toezicht profiel kwaliteit van zorg

Procedure in fase voordracht kandidaten

Roermond
12-05-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel kwaliteit van zorg (Graag uw reactie voor 19 juni a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Tiel
11-05-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering (Graag uw reactie voor 19 juni a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Tiel
11-05-2017
Beoogd voorzitter Raad van Toezicht

Procedure in fase voordracht kandidaten

Middelburg
21-04-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel economisch

Reactietermijn gesloten

Purmerend
11-04-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied zorginhoud

Reactietermijn gesloten

Purmerend
11-04-2017
Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten

Purmerend
11-04-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied kwaliteit, veiligheid, innovatie van zorg

Procedure in fase voordracht kandidaten

Tilburg
28-03-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel / economisch

Procedure in fase voordracht kandidaten

Tilburg
28-03-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financiën

Procedure in fase voordracht kandidaten

Middelburg
27-03-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel Organisatieontwikkeling/HR (Afrondende fase)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Tilburg
24-02-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel zorginhoud

Procedure succesvol afgerond

Utrecht
12-01-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering

Procedure succesvol afgerond

Utrecht
12-01-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel financieel

Procedure succesvol afgerond

Vlissingen
31-12-2016