ANJA TIRIONS

Tirions consultancy BV, opgericht door Anja Tirions, is een kleinschalige, landelijk werkende adviesorganisatie. Ruim 25 jaar ervaring, opgedaan bij gerenommeerde, internationale HRM advies- en trainingsbureaus vormt de basis van haar advisering. Zij staat u terzijde op een persoonlijke en betrokken manier. Door de combinatie van een scherpe methodische analyse, zakelijke nuchterheid, de juiste actuele kennis van uw markt, goed oog voor het proces, een gezonde dosis pragmatisme en humor is zij bijzonder goed in staat om u als toezichthouder en/of bestuurder te ondersteunen bij het waarmaken van uw ambities.

Haar persoonlijke, professionele profiel kunt u nalezen op
https://nl.linkedin.com/in/anjatirions.

CONSULTANCY

Anja Tirions biedt u gerichte ondersteuning bij het vertalen van de strategische maatschappelijke ambities en opdracht van uw organisatie. Zij adviseert u bij vraagstukken op het gebied van governance, besturing, ontwikkeling, professionalisering en executive search op raad van toezicht en raad van bestuur niveau in de zorg- en woningcorporatiesector. In de rol van procesbegeleider en adviseur is zij beschikbaar voor uw organisatie. Maar altijd met een helder inzicht in de af te leggen weg en een sterke focus op het te behalen resultaat.

GOVERNANCE

Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de snelheid waarmee een organisatie kan anticiperen op veranderingen, de flexibiliteit van de structuur en de bemensing, een geïntegreerde besturing en de innovatiekracht. Door ontwikkelingen als sociale innovatie en het werken in ketens en netwerken sluiten traditionele organisatiestructuren niet goed meer aan bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Niet de organisatie zelf staat voorop, maar de meerwaarde voor cliënten. Besturing en intern toezicht dienen afgestemd te zijn op deze ontwikkelingen. Anja Tirions adviseert u bij vraagstukken over de besturingsfilosofie, topstructuur, professionalisering van het intern toezicht door de begeleiding van zelfevaluaties en themabijeenkomsten.

VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel innovatie en ondernemerschap (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Gouda
14-08-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel zorgbestuur (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Gouda
14-08-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel financieel (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Gouda
14-08-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel innovatie en ondernemerschap (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Gouda
13-07-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel zorgbestuur (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Gouda
13-07-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel financieel (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Gouda
13-07-2017
Lid Raad van Toezicht profiel financieel (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Eindhoven
11-07-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel zorginhoudelijk (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Eindhoven
11-07-2017
Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Tilburg
03-07-2017
Lid Raad van Toezicht op voordracht huurdersorganisaties

Reactietermijn gesloten

Rijen
22-05-2017
Lid Raad van Toezicht profiel kwaliteit van zorg (Afrondende fase)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Roermond
12-05-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel kwaliteit van zorg

Reactietermijn gesloten

Tiel
11-05-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering

Reactietermijn gesloten

Tiel
11-05-2017
Beoogd voorzitter Raad van Toezicht (Afrondende fase)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Middelburg
21-04-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel economisch

Procedure in fase voordracht kandidaten

Purmerend
11-04-2017