ANJA TIRIONS

Tirions consultancy BV, opgericht door Anja Tirions, is een kleinschalige, landelijk werkende adviesorganisatie. Ruim 25 jaar ervaring, opgedaan bij gerenommeerde, internationale HRM advies- en trainingsbureaus vormt de basis van haar advisering. Zij staat u terzijde op een persoonlijke en betrokken manier. Door de combinatie van een scherpe methodische analyse, zakelijke nuchterheid, de juiste actuele kennis van uw markt, goed oog voor het proces, een gezonde dosis pragmatisme en humor is zij bijzonder goed in staat om u als toezichthouder en/of bestuurder te ondersteunen bij het waarmaken van uw ambities.

Haar persoonlijke, professionele profiel kunt u nalezen op
https://nl.linkedin.com/in/anjatirions.

CONSULTANCY

Anja Tirions biedt u gerichte ondersteuning bij het vertalen van de strategische maatschappelijke ambities en opdracht van uw organisatie. Zij adviseert u bij vraagstukken op het gebied van governance, besturing, ontwikkeling, professionalisering en executive search op raad van toezicht en raad van bestuur niveau in de zorg- en woningcorporatiesector. In de rol van procesbegeleider en adviseur is zij beschikbaar voor uw organisatie. Maar altijd met een helder inzicht in de af te leggen weg en een sterke focus op het te behalen resultaat.

GOVERNANCE

Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de snelheid waarmee een organisatie kan anticiperen op veranderingen, de flexibiliteit van de structuur en de bemensing, een geïntegreerde besturing en de innovatiekracht. Door ontwikkelingen als sociale innovatie en het werken in ketens en netwerken sluiten traditionele organisatiestructuren niet goed meer aan bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Niet de organisatie zelf staat voorop, maar de meerwaarde voor cliënten. Besturing en intern toezicht dienen afgestemd te zijn op deze ontwikkelingen. Anja Tirions adviseert u bij vraagstukken over de besturingsfilosofie, topstructuur, professionalisering van het intern toezicht door de begeleiding van zelfevaluaties en themabijeenkomsten.

VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel kwaliteit van zorg

Functieprofiel volgt binnenkort

Roermond
21-04-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel kwaliteit van zorg

Functieprofiel volgt binnenkort

Tiel
21-04-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering

Functieprofiel volgt binnenkort

Tiel
21-04-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel economisch (Graag uw reactie voor 30 mei a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Purmerend
11-04-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied zorginhoud (Graag uw reactie voor 30 mei a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Purmerend
11-04-2017
Voorzitter Raad van Toezicht (Graag uw reactie voor 30 mei a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Purmerend
11-04-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied kwaliteit, veiligheid, innovatie van zorg (reageren voor 9/5)

Vacature staat open voor reacties

Tilburg
28-03-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel / economisch (graag reageren voor 9 mei)

Vacature staat open voor reacties

Tilburg
28-03-2017
Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financiën (Graag uw reactie voor 9 mei a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Middelburg
27-03-2017
Beoogd voorzitter Raad van Toezicht (graag uw reactie voor 9 mei a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Middelburg
27-03-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel Organisatieontwikkeling/HR (Reactietermijn gesloten)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Tilburg
24-02-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel zorginhoud (afrondende fase)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Utrecht
12-01-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering (afrondende fase)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Utrecht
12-01-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel financieel (Afrondende fase)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Vlissingen
31-12-2016
Lid Raad van Toezicht Profiel Bestuurlijk voordracht CR (Afrondende fase)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Vlissingen
31-12-2016