ANJA TIRIONS

Tirions consultancy BV, opgericht door Anja Tirions, is een kleinschalige, landelijk werkende adviesorganisatie. Ruim 25 jaar ervaring, opgedaan bij gerenommeerde, internationale HRM advies- en trainingsbureaus vormt de basis van haar advisering. Zij staat u terzijde op een persoonlijke en betrokken manier. Door de combinatie van een scherpe methodische analyse, zakelijke nuchterheid, de juiste actuele kennis van uw markt, goed oog voor het proces, een gezonde dosis pragmatisme en humor is zij bijzonder goed in staat om u als toezichthouder en/of bestuurder te ondersteunen bij het waarmaken van uw ambities.

Haar persoonlijke, professionele profiel kunt u nalezen op
https://nl.linkedin.com/in/anjatirions.

CONSULTANCY

Anja Tirions biedt u gerichte ondersteuning bij het vertalen van de strategische maatschappelijke ambities en opdracht van uw organisatie. Zij adviseert u bij vraagstukken op het gebied van governance, besturing, ontwikkeling, professionalisering en executive search op raad van toezicht en raad van bestuur niveau in de zorg- en woningcorporatiesector. In de rol van procesbegeleider en adviseur is zij beschikbaar voor uw organisatie. Maar altijd met een helder inzicht in de af te leggen weg en een sterke focus op het te behalen resultaat.

GOVERNANCE

Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de snelheid waarmee een organisatie kan anticiperen op veranderingen, de flexibiliteit van de structuur en de bemensing, een geïntegreerde besturing en de innovatiekracht. Door ontwikkelingen als sociale innovatie en het werken in ketens en netwerken sluiten traditionele organisatiestructuren niet goed meer aan bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Niet de organisatie zelf staat voorop, maar de meerwaarde voor cliënten. Besturing en intern toezicht dienen afgestemd te zijn op deze ontwikkelingen. Anja Tirions adviseert u bij vraagstukken over de besturingsfilosofie, topstructuur, professionalisering van het intern toezicht door de begeleiding van zelfevaluaties en themabijeenkomsten.

VACATURES

Lid Raad van Toezicht (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Rosmalen
06-12-2017
Lid Raad van Toezicht profiel financieel (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Dongen
05-12-2017
Voorzitter Raad van Toezicht (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Dongen
05-12-2017
Lid Raad van Toezicht kwaliteitszetel inkoop (Graag uw reactie voor 15 januari 2018))

Vacature staat open voor reacties

Waardenburg
20-11-2017
Lid Raad van Toezicht VVT sector (Graag uw reactie voor 15 januari 2018)

Vacature staat open voor reacties

Waardenburg
20-11-2017
Lid Raad van Toezicht (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Waalwijk
09-11-2017
Voorzitter Raad van Toezicht (vooraankondiging)

Functieprofiel volgt binnenkort

Waalwijk
09-11-2017
Lid Raad van Toezicht medisch zorginhoudelijk profiel (Graag uw reactie voor 27 november a.s.)

Vacature staat open voor reacties

Tiel
03-11-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel financieel

Procedure in fase voordracht kandidaten

Tilburg
18-10-2017
Lid Raad van Toezicht profiel hospitality, ondernemerschap

Procedure in fase voordracht kandidaten

Goes
06-10-2017
Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk

Procedure in fase voordracht kandidaten

Goes
06-10-2017
Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk (Afrondende fase)

Reactietermijn gesloten

Tilburg
06-09-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel zorg en welzijn (afrondende fase)

Procedure in fase voordracht kandidaten

Breda
06-09-2017
Lid Raad van Toezicht profiel financieel

Procedure succesvol afgerond

Eindhoven
01-09-2017
Lid Raad van Toezicht Profiel zorginhoudelijk

Procedure succesvol afgerond

Eindhoven
01-09-2017